Żadnych sensacji i spekulacji! Tylko fakty!

Ważne adresy

WYDZIAŁ KONSULARNY
AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LONDYNIE

73 New Cavendish Street
Londyn W1W 6LS
Numer telefonu do Call Center Urzędu: 
0207 2913 900
Numer faxu do Urzędu:
0207 3232 320