Żadnych sensacji i spekulacji! Tylko fakty!

Dwie opcje - jeden głos czyli jak głosować w wyborach parlamentarnych

Już 22 maja 2014 będziesz miał możliwość oddania swojego głosu w się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Rejestracja w Electoral Register daje Ci możliwość głosowania na kandydatów z brytyjskiej listy wyborczej. Co jednak zrobić, jeśli chcesz zagłosować na polskiego kandydata? Odpowiedź znajdziesz w tym poście.Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, termin przeprowadzenia wyborów na polskie listy kandydatów wyznaczono na dzień 25 maja br. (niedziela) w godzinach 7.00-21.00.
Zapoznaj się z podstawowymi informacjami o zbliżających się wyborach, a także z możliwościami głosowania na brytyjskie listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach samorządowych.
 
DWIE OPCJE, JEDEN GŁOS!
 
Jeśli przebywasz w Wielkiej Brytanii i chciałbyś wziąć udział w głosowaniu na polskie listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego, będziesz miał szansę oddać swój głos w Londynie, Southampton, Birmingham, Bristol i Taunton, a także na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze oraz Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu.
Adresy lokali wyborczych zostaną podane w terminie późniejszym, nie później jednak niż w dniu 4 maja br.
Podobnie jak w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w 2011 roku, możesz również oddać swój głos drogą pocztową.
 
Pamiętaj, że biorąc udział w wyborach na polskie listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego za granicą, oddajesz głos na listy kandydatów Okręgu nr 4 – właściwego dla Warszawy i 8 powiatów województwa mazowieckiego (grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego).
 
Obywatele polscy mieszkający na stałe w Wielkiej Brytanii, mogą alternatywnie głosować na brytyjskie listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Termin wyborów, połączony z wyborami samorządowymi, w których również masz prawo głosu, wyznaczono na dzień 22 maja br. (czwartek) w godzinach od 7.00 do 22.00.
 
! Pamiętaj jednak, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego możesz oddać głos tylko raz – to jest na polskie listy kandydatów w Polsce bądź w komisjach ustanowionych za granicą w dniu 25 maja br. lub na brytyjskie listy kandydatów w dniu 22 maja br.
 
WAŻNE – ZAREJESTRUJ SIĘ!
 
Nie zapomnij o rejestracji! Wyborcy przebywający za granicą, chcący oddać swój głos na kandydata z polskiej listy wyborczej, będą mogli zgłaszać konsulowi wnioski o umieszczenie w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą do dnia 22 maja br., a także zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą do dnia 10 maja br. Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Tak jak w latach ubiegłych uruchomiona zostanie aplikacja on-line pozwalająca na samodzielną rejestrację wyborców. Szczegółowa informacja o możliwości rejestracji zostanie podana w późniejszym terminie, po publicznym ogłoszeniu informacji o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, a także numerach i granicach obwodów głosowania.
 
Aby zagłosować na kandydata z brytyjyjskiej listy kandydatów, a także w samorządowych wyborach lokalnych, należy zarejestrować się w lokalnym biurze rejestracji elektoratu (electoral register office), które zwykle umiejscowione jest w budynku władz lokalnych (city council).
Termin rejestracji upływa 6 maja dla wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz 17 kwietnia dla wyborów lokalnych. Możesz dokonać rejestracji wypełniając odpowiedni formularz (przesłany do miejsca Twojego zamieszkania lub dostępny on-line), który następnie możesz odesłać do lokalnego biura rejestracji wyborców.
Więcej na ten temat w poście: Masz prawo głosu, skorzystaj z niego!
 
 


Głosowanie na polskie/ brytyjskie listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego


 
GŁOSOWANIE NA POLSKIE LISTY KANDYDATÓW
GŁOSOWANIE NA BRYTYJSKIE LISTY KANDYDATÓW
Zgłoszenie do spisu wyborców
konieczność rejestracji w obwodach głosowania za granicą
konieczność rejestracji w lokalnym biurze wyborczym
Końcowy termin rejestracji
10 maja (głos. korespondencyjne)
22 maja (głos. osobiste)
17 kwietnia (wybory lokalne)
6 maja (wybory do PE)
Możliwość głosowania korespondencyjnego
tak
tak
Termin głosowania
25 maja, niedziela, g. 7.00-21.00
22 maja, czwartek, g. 7.00-22.00
Miejsce głosowania
miejsce wpisu na listę wyborców (obwodowe komisje wyborcze w kraju lub za granicą)
miejsce wpisu na listę wyborców (lokalne biuro wyborcze)


Źródło: londyn.msz.gov.pl

Czytaj więcej:
Masz prawo głosu. Skorzystaj z niego!

 


Znalazłeś przydatną informację? Podziel się!