Żadnych sensacji i spekulacji! Tylko fakty!

Pracuję na kontrakcie - czy muszę złożyć zeznanie podatkowe?

Powszechnie przyjmuje się, że jedynie osoby self-employed są zobowiązane do samodzielnego rozliczania podatku, natomiast osoby zatrudnione na kontrakcie (tzw. contract of employment) nie muszą martwić się ani o swoje zobowiązania podatkowe, ani o opłacanie składek National Insurance. Jest tak dlatego, ponieważ odpowiedzialność za wypełnienie powyżej wymienionych obowiązków ponosi ich pracodawca. W większości przypadków faktycznie rozliczenie to jest zbędne. Jednak w pewnych sytuacjach
pracownicy kontraktowi zobowiązani są do wypełnienia Self Assessment.
Sprawdź czy musisz się rozliczyć.

Dyrektorzy
Niewielu dyrektorów w chwili zakładania spółki limited ma świadomość, że ciąży na nich coroczny  obowiązek dokonywania rozliczeń dyrektorskich. Co prawda dyrektorzy rozliczani są zwykle w systemie PAYE (identycznym jak osoby zatrudnione na etacie), jednakże oprócz tego muszą oni wypełnić formularz Self Assessment uwzględniając w nim wszelki przychód na przestrzeni całego roku podatkowego.

Pobierający Child Benefit  otrzymujący dochód większy niż £50000
Na początku 2013 roku Child Benefit przestał być świadczeniem nieopodatkowanym dla osób, których dochód w skali roku przewyższa  £50 000. Zasada ta dotyczy także partnera osoby, która pobiera Child Benefit.  Za każde £100 dochodu powyżej kwoty granicznej należy zapłacić podatek w wysokości 1% od całkowitej kwoty Child Benefit  przyznanej w danym roku podatkowym. Wiécej na ten temat przeczytasz tutaj.

Beneficjenci Jobseeker's Allowance
Należy pamiętać, że nie wszystkie benefity i świadczenia socjalne są wolne od podatku. Zwykle zasiłki o charakterze zastępczym (przyznawane w wypadku utraty stałego dochodu) obarczone są standardowym podatkiem dochodowym w wysokości 20%. Przykładem takiego świadczenia jest Jobseeker's Allowance.
Chociaż to Jobcentre odpowiada za odprowadzenia podatku od wypłaconej kwoty, zawsze warto sprawdzić  czy podatek został opłacony. Informacje o tym czy podatek został odprowadzony oraz w jakiej kwocie znajdują się na formularzu P45, który wysyłany jest przez DWP do baneficjenta po zakończeniu pobierania zasiłku.

Osoby czerpiące korzyści z odsetek
Nie dla wszystkich oczywistym jest, że odsetki uzyskane od kwoty zamrożonej na lokacie bankowej, lub te z gry na giełdzie czy innych inwestycji, stanowią dochód z punktu widzenia urzędu podatkowego.To samo dotyczy dywidend dla udziałowców lub akcjonariuszy w spółkach. Uzyskane w ten sposób korzyści należy zadeklarować w rozliczeniu Self Assessment.Landlordowie
Wynajem to świetny sposób na uzyskanie pasywnego dochodu. Jednakże nie można zapominać, że nie jest to dochód wolny od podatku. Warto zaznaczyć, iż także w przypadku wynajmu za pośrednictwem agencji, na właścicielu nadal spoczywa obowiązek zapłacenia podatku. Opłatą obciążony jest także wynajem ruchomości tj. maszyn, narzędzi, samochodów itp.

Zarabiający zagranicą
Niezależnie od tego, czy zapłaciłeś już podatek od dochodu uzyskanego poza granicami UK czy nie, jesteś zobowiązany do poinformowania o tym fakcie brytyjskiego urzędu skarbowego. Oczywiście, dzięki licznym umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania, co do zasady przychody te zwolnione są z podatku. Przykładami mogą być korzyści uzyskane z wynajmu nieruchomości położonej za granicą, wynagrodzenie za świadczone usługi, zysk ze sprzedaży przedmiotów na aukcjach zagranicznych, przychody z tytyłu praw autorskich.

"Szczęściarze", których roczne zarobki przewyższają £100 000
Wystarczającym warunkiem, aby zakwalifikować się do grupy zobowiązanych do wypełnienia tax return są wysokie zarobki. Nie ma znaczenia czy stanowią one źródło dochodu z umowy o pracę czy samozatrudnienia (czyli prowadzenia własnej działalności). W takim bowiem przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo, że pracodawca odprowadził podatek w zbyt małej kwocie. Dlatego, aby wyrównać różnicę między podatkiem naliczonym a odprowadzonym, osoby otrzymujące dochód powyżej £100 000 zobowiązane są do złożenia Self Assessment.

Osoby ubiegające się o zwrot kosztów
Ostatni przypadek dotyczy sytuacji, kiedy to nie trzeba płacić podatku. Wręcz przeciwnie - podatek mógł zostać nadpłacony, gdyż nie uwględniono poniesionych kosztów. Zapewne niewielu pracowników wie o tym, że zdecydowana większość z nich może ubiegać się o zwrot podatku w przypadku, gdy ponieśli oni koszty związane z pracą. Najpopularniejszym przykładem są koszty poniesione w związku z podróżowaniem własnym samochodem w czasie pracy lub koszty prania uniformu pracowniczego. Co najważniejsze, o zwrot  kosztów związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej można się o ubiegać do 4 lat wstecz!

Przypominamy, że wraz z końcem stycznia mija temrin złożenia deklaracji podatkowych za rok 2012/2013. Sprawdź czy musisz się rozliczyć i ile możesz na tym zyskać.

Masz problem z wypełnieniem zeznania podatkowego?
Skorzystaj z pomocy Biura księgowo-doradczego Advertaxing, www.advertaxing.co.uk, tel. 07770148900
ROZLICZENIA SELF ASSESSMENT W 24 GODZINY!

Czytaj więcej:
Rozliczenie podatkowe online krok po kroku

Znalazłeś przydatną informację? Podziel się!