Żadnych sensacji i spekulacji! Tylko fakty!

Child Benefit dla dzieci mieszkających poza granicami kraju

Nie ulega wątpliwości, że w zamierzeniu brytyjskiego rządu Child Benefit miał być świadczeniem pieniężnym wypłacanym aplikantom mieszkającym i wychowującym dzieci na terenie Wielkiej Brytanii. Jednakże dzięki swobodom gospodarczym zapewnionym imigrantom z krajów wspólnoty przez Unię Europejską
, możliwe jest pobieranie świadczenia na dziecko, które pozostaje poza granicami UK.
Kto może się ubiegać o Child Benefit?
O Child Benefit  aplikować może każdy obywatel Unii Europejskiej, który:
 
 • pracuje na terenie Wielkiej Brytanii jako zatrudniony lub samozatrudniony i odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne w Wielkiej Brytanii,
 • aktywnie poszukuje pracy na terenie UK będąc zarejestrowanym w Jobcentre – warto dodać, że musi on poszukiwać pracy, którą obiektywnie ma szansę dostać,
 • studiuje w UK.
Ponadto aplikować mogą osoby, które równocześnie spełniają następujące wymagania:
 • posiadają wystarczającą ilość oszczędności, aby utrzymać się, nie korzystając z systemu opieki socjalnej (tj. nie pobierają zasiłków),
 • oraz posiadają ubezpieczenie zdrowotne.

Jakie dodatkowe warunki trzeba spełniać?
Najczęściej występującym scenariuszem jest ten, w którym ojciec dziecka/dzieci wyjeżdza za granicę w celu zarobkowania, a matka pozostaje z dzieckiem/dziećmi w Polsce. W tym przypadku, jeśli tylko ojciec podejmie legalną pracę, może się on starać o Child Benefit spełniając następujące warunki:
 
 • podając informacje Child Benefit Office o miejscu zamieszkania dziecka oraz o osobie, pod której opieką dziecko pozostaje,
 • regularnie płacąc na dziecko kwotę co najmniej równą wartości pobieranego świadczenia,
 • matka dziecka nie może w tym samym czasie pobierać świadczenia rodzinnego w Polsce (jednakże gdyby tak się stało, a byłoby ono niższe niż kwota brytyjskiego Child Benefit, nadal należy się wyrównanie).
Uwaga! Matka pozostająca z dziećmi w domu może pracować, ponieważ uprawnienie do otrzymywania Child Benefit nie zależy od otrzymanych dochodów. Znaczenia nie ma także kto opiekuje się dzieckiem/dziećmi pozostającymi w Polsce, może to być członek rodziny (tj. babcia) lub inny opiekun. Ważne jest to, by benefit na dane dziecko był pobierany tylko raz.  Co oznaczają regularne płatności na dziecko?
  Aby móc pobierać benefit na dziecko, które z nami nie mieszka, konieczne jest płacenie na dziecko osobie, z którą dziecko mieszka. Co ważne, niekoniecznie chodzi tutaj o przelewy pieniężne. Tak samo traktuje się zakup ubrań, jedzenia, przyborów szkolnych, prezentów świątecznych czy urodzinowych, a nawet kieszonkowe. Wystarczy, aby równowartość pieniężna wszystkich poniesionych wydatków była co najmniej równa otrzymywanemu świadczeniu Child Benefit. Płatności te mogą być dokonywane w zależności od woli rodziców w odstępach tygodniowych, miesięcznych czy kwartalnych. Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby była to większa suma płacona raz na pół roku. Dodatkowo, jeśli rodzic ma sądownie orzeczony obowiązek alimentacyjny, to płacone alimenty można zaliczyć na poczet wydatków, równych kwocie otrzymywanego Child Benefit.

  O jakich zmianach należy zawiadomić Child Benefit Office?
  Beneficjent ma obowiązek poinformować urząd o następujacych zmianach:
  • pracujący za granicą rodzic przestaje ponosić wydatki związane z wychowaniem dziecka (wypłacanie benefitu zostanie wstrzymane),
  • zmiana miejsca zamieszkania dziecka (na okres dłuższy niż 8 tygodni).


  Pobyt za granicą
  Jeśli beneficjent planuje tymczasowy pobyt za granicą (nie przekraczający 52 tygodni), nadal może być uprawniony do pobierana Child Benefit przez pierwsze kila tygodni. Do 8 tygodni nie ma on obowiązku informowania Child Benefit Office o swoim wyjeździe i bez problemu otrzymuje płatności.
  Natomiast między 9 a 12 tygodniem świadczenie może być pobierane tylko w przypadku, jeśli osoba udała się za granicę z powodu śmierci lub leczenia, czy choroby psychicznej członka jej najbliższej rodziny.
  W sytuacji, gdy pobyt za granicą przekroczy 8 tygodni, zobowiązani jesteśmy poinformować o tym urząd. Można to zrobić na kilka sposobów:
  • używając formy online,
  • wysyłając list na adres:
  Child Benefit Office
  PO Box 1
  Newcastle Upon Tyne
  NE88 1AA,
  • dzwoniąc pod numer tel: 0300 200 3100 (linia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8am – 8pm i w sobotę w godzinach 8am-  4pm)

  Każdorazowo kontaktując się z Child Benefit Office warto mieć przy sobie Child Benefit Number.

  Źródło: hmrc.gov.uk
  Konsultacja: Biuro księgowo-doradcze Advertaxing, www.advertaxing.co.uk, tel. 07770148900

  Czytaj więcej:
  Child Benefit - nie tylko świadczenie pieniężne
  Child Benefit świadczeniem nieopodatkowanym? Nie dla wszystkich!

  Znalazłeś przydatną informację? Podziel się!