Żadnych sensacji i spekulacji! Tylko fakty!

Działania na rzecz powstrzymania wyłudzania świadczeń socjalnych czy celowe utrudnianie dostępu do benefitów imigrantom?

Premier zapowiedział, iż od 1 stycznia 2014 roku wszyscy obywatele krajów UE (nie tylko Polacy, Rumuni i Bułgarzy), którzy poszukują pracy w UK, będą musieli odczekać czas 3 miesięcy zanim zaczną ubiegać się o świadczenia pieniężne skierowane do osób pozostających bez pracy.
Te surowe nowe zasady zostaną wprowadzone od początku przyszłego roku, jako część długoterminowego planu ekonomicznego rządu w celu powstrzymania ludzi od nadużywania systemu świadczeń w Wielkiej Brytanii.

W zeszłym miesiącu premier zapowiedział szereg ograniczeń systemu świadczeń socjalnych, imigracji i zatrudnienia, aby zapewnić, iż UK jest w stanie podjąć jedne z najtrudniejszych w Europie działań wobec osób nadużywających swych praw traktatowych.
Pakiet zawiera plany powstrzymania obywateli UE chcących aplikować o benefity dla osób pozostających bez pracy, którzy przebywają w Wielkiej Brytanii krócej niż 3 miesiące. To nowe ograniczenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014r.
Inne środki, które mają zostać wprowadzone w życie, już zapowiedziane przez premiera, uwzględniają:
 • odcięcie od świadczeń finansowych osób poszukujących pracy pochodzących z krajów UE, którzy nie posiadają żadnych perspektyw zatrudnienia,
 • wstrzymanie możliwości aplikowania o Housing Benefit dla osób poszukujących pracy pochodzących z krajów UE,
 • utrudnienie zdawania habitual residence test, obejmując minimalny próg zarobków (£149 tygodniowo) w celu wykazania, iż zgodnie z rzeczywistością imigrant podjął pracę zarobkową,
 • 12-miesięczny zakaz ponownego wjazdu do UK dla osób, które zostały deportowane z powodu niepodjęcia pracy lub bycia niesamowystarczalnym,
 • zwiększenie grzywny (do £20000) dla pracodawcy, który nie płaci wynagrodzenie poniżej krajowej płacy minimalnej (NMW).
Dodatkowo, projekty ustaw, które obecnie rozpatrywane są przez parlament zawierają przepisy mające na celu reformę systemu deportacji i apelacji, dzięki której szybciej i sprawniej będzie mozna deportować osoby nie posiadające prawa do przebywania w UK. Rząd ma także na celu zaprzestanie nadużywania Artkułu 8 o prawie do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, zmiany te mają zapobiec nielegalnym imigrantom dostępu do usług tj. konto bankowe, prawo jazdy czy mieszkanie.Co to wszystko oznacza dla nas, Polaków?
W skrócie:
 • jeszcze trudniejszy test HRT ze względu na regułę otrzymywanego wynagrodzenia,
 • brak możliwości ubiegania się o income-based Jobseeker's Allowance w trakcie pierwszych 3 miesięcy przebywania w UK,
 • możliwość aplikowania o Housing Benefit i Council Tax Reduction tylko w przypadku, gdy imigrant jest osobą samozatrudnioną lub pracuje lub jest niezdolny do pracy,
 • brak możliwości aplikowania o Child Benefit oraz Child Tax Credit dla poszukujących pracy podczas pierwszych trzech miesięcy przebywania w UK,
 • wstrzymanie wypłacania Jobseeker's Allowance osobom, którym po 6 miesiącach poszukiwania nie udało się znaleźć pracy i całkowite odcięcie ich od pomocy finansowej państwa,
 • zakaz ponownego wjazdu na teren Wielkiej Brytanii dla osób, które zostały deportowane ze względu na niemożność znalezienia pracy lub samodzielnego utrzymania się.
Być może plany Camerona mają służyć poprawie kondycji brytyjskiego sytemu świadczeń socjalnych. Jednak nie bierze on pod uwagę faktu, iż dla niektórych nowo przybyłych imigrantów brak wsparcia finansowego, szczególnie na początku pobytu w UK, może okazać się 'być albo nie być'. Czy te działania powstrzymają obcokrajowców od osiedlania się w UK? Czas pokaże.

Źródło: gov.uk

Czytaj więcej:
Habitual Residence Test - koszmar migranta

Znalazłeś przydatną informację? Podziel się!