Żadnych sensacji i spekulacji! Tylko fakty!

Income Support – zasiłek nie tylko dla samotnej matki

Income support jest formą pomocy socjalnej przysługującą osobom, które posiadają niskie dochody lub nie mają ich wcale.
Zasiłek ten może zostać wykorzystany na codzienne wydatki, czynsz, Council Tax, a dodatkową pomoc stanowią zwolnienie z opłat za leki, pomoc prawną lub kurs zawodowy w collegu.
Nie oznacza to jednak, że każda osoba posiadająca niski dochód jest uprawniona do otrzymywania Income Support – jej dochód nie może przekroczyć pewnego progu.
Kwota przyznawana zależna jest od sytuacji danej osoby i adekwatna do jej zarobków (im mniejszy dochód tym większa rata Income Support).

Uwaga! Zasiłek ten jest o tyle ważny, że po jego przyznaniu, beneficjent automatycznie kwalifikuje się do otrzymywania Housing Benefit, a także Council Tax Support.


Kto jest uprawniony do otrzymywania Income Support?
Wśród czynników decydujących o przyznaniu Income Support znajdują się:

·         wiek aplikującego,

·         miejsce pobytu,

·         ilość godzin pracy w tygodniu,

·         niezdolność do podjęcia pracy

·         czy posiadane oszczędności.

Income Support jest pomocą finansową skierowaną do osób w przedziale wiekowym od 18 roku życia do wieku uprawniającego do uzyskania State Pension. Osoby powyżej tego wieku mogą w zamian ubiegać się o Pension Credit. W wyjątkowych sytuacjach można ubiegać się o Income Support już od 16 roku życia – w przypadku ciąży lub posiadania dziecka albo bycia uczestnikiem niektórych kursów zawodowych.

Uwaga! Co do zasady niepełnoletnia osoba nie może być na utrzymaniu swoich rodziców, aby otrzymywać Income Support. Jednakże osoba niepełnoletnia na utrzymaniu rodziców, która jednocześnie samotnie wychowuje własne dziecko, może ubiegać się o ten zasiłek.

Zamieszkiwanie na terenie UK jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o Income Support (tj. osoby przebywające za granicą nie mogą ubiegać się o ten zasiłek). Osoby, które niedawno przybyły do Wielkiej Brytanii mogą mieć problemy z uzyskaniem tego świadczenia (zostaną poproszone o wypełnienie HRT), aczkolwiek wszystko zależy od indywidualnej sytuacji.

Wymagane jest aby osoba aplikująca nie pracowała w ogóle lub pracowała nie więcej niż 15 godzin w tygodniu. Ponadto, jeśli wniosek dotyczy pary, partner nie może pracować więcej niż 23 godziny w tygodniu, a jeśli otrzymuje income-based Jobseeker's Allowance lub income-related Employment and Support Allowance, to także dyskwalifikuje aplikację.

Aplikant musi zaliczać się do grupy osób, wobec których nie wymaga się aktywnego poszukiwania pracy np.:

                     samotny rodzic poniżej 18 roku życia lub samotny rodzic powyżej 18, jeśli jego dziecko nie przekroczyło 5 roku życia,

                     osoby pobierające Carer's Allowance,

                     osoby zajmujące się swoimi partnerami, którzy są tymczasowo niezdolni do pracy,

                     osoby odpowiedzialne za dziecko poniżej 20 roku życia, które jest tymczasowo chore,

                     kobiety niezdolne do pracy z powodu ciąży.

 
Ponadto kapitał osoby starającej się o ten zasiłek nie może przekraczać £16.000.
Pod pojęciem kapitał rozumiemy tutaj wszelki majątek posiadany przez daną osobę: oszczędności, nieruchomości, inwestycje. Niektóre z mas majątkowych nie mają znaczenia dla przyznania Income Support np. nie wlicza się tutaj domu, w którym aplikant mieszka. Każdy inny majątek powyżej £6000 ma znaczenie dla wysokości przyznawanej stawki zasiłku. Osobne regulacje dotyczą osób mieszkających w domach opieki.Komu Income Support nie przysługuje?W większości przypadków na tę pomoc nie mogą liczyć:

                     osoby poniżej 16 roku życia,

                     osoby nie przebywające w Wielkiej Brytanii,

                     osoby otrzymujące Jobseeker’s Allowance lub Employment and Support Allowance,

                     osoby, które muszą ubiegać się o wizę przekraczając granicę Wielkiej Brytanii,

                     młodzież, nad którą pieczę sprawują lokalne władze.


Ile można dostać?
Wysokość zasiłku, jak zostanie Ci przyznana zależy od wysokości twoich dochodów oraz sytuacji życiowej, w której się znajdujesz (tj. czy posiadasz partnera, wychowujesz dzieci).

Uwaga! Child Benefit oraz Child Maintenance są ignorowane w przypadku obliczania wysokości dochodu.

Tabela poniżej obrazuje jaka kwota przysługuje wskazanym osobom w przypadku, gdy nie mają żadnych dochodów, albo ich dochody nie są brane pod uwagę.

Grupa
Wiek
Kwota na tydzień
Singiel
16 - 24
£56.8
Singiel
25 i powyżej
£71.7
Samotny rodzic
16 - 17
£56.8
Samotny rodzic
18 i powyżej
£71.7
Para
Oboje poniżej 18
£56.8
Para
Jedno poniżej 18, drugie 18-24
£56.8
Para
Jedno poniżej 18, drugie 25 i powyżej
£71.7
Para
Oboje 18 lub więcej
£112.55

 

Aby dowiedzieć się jaka wysokość Income Support ci przysługuje, możesz skorzystać z kalkulatora.

Uwaga! Dodatkowo, gdy codzienne wydatki są wyższe niż średnia przewidziana ze względu na specjalne okoliczności np. niepełnosprawność (gdy dotyczy aplikanta lub jego dziecka), aplikantowi przysługuje premia w wysokości od £15.15 do £119.

 
W jaki sposób otrzymujesz płatność?
Płatność będzie wpływała co 2 tygodnie na konto bankowe podane przez ciebie w aplikacji.
Jak można się ubiegać o Income Support?
Sposoby aplikowania o Income Support:

·         online,

·         wysłanie aplikacji drogą pocztową (formularz możesz pobrać ze strony www lub poprosić o niego w localnym Jobcentre),

·         telefonicznie, dzwoniąc pod nr tel: 0800 055 6688 (linia czynna pon-pt  w godz. od 8 do 18).


Uwaga! Jeśli otrzymujesz Income Support i wychowujesz dziecko/dzieci, możesz także aplikować o Child Tax Credit.

 
Źródło: Gov.uk
Konsultacja: Biuro księgowo-doradcze Advertaxing, www.advertaxing.co.uk, tel. 07770148900
 
Czytaj więcej:
 

Znalazłeś przydatną informację? Podziel się!