Żadnych sensacji i spekulacji! Tylko fakty!

Schools admissions czyli jak zapisać dziecko do szkoły

Jeśli Twoje dziecko urodziło się między 01/09/2009 a 31/08/2010, czas pomyśleć o wyborze szkoły podstawowej. Na złożenie aplikacji masz czas jeszcze tylko do 15 stycznia 2014 roku. Jeśli twoje dziecko urodziło się między 1 września 2002 roku i 31 sierpnia 2003 roku musisz złożyć podanie o przyjęcie go do szkoły średniej (year 7). Co prawda jest już za późno na
aplikowanie online (termin minął 31 października 2013 roku), jednak nadal możesz złożyć podanie pisemnie.

Wybór szkoły
Aby dowiedzieć się jakie szkoły znajdują się w twoim regionie skorzystaj z wyszukiwarki


Gdzie znaleźć informacje na temat szkoły?
Informacje na temat szkół możesz uzyskać:
 • odwiedzając szkołę - większość szkół organizuje tzw. dni otwarte (open days),
 • zapoznając się z raportem Ofsted na temat szkoły,
 • sprawdzając rankingi szkół (league tables), które zawierają wyniki egzaminów,
 • poznając opinie innych rodziców na temat szkoły.

Kryteria przyjęć do szkoły
Wszystkie szkoły posiadają kryteria przyjęć, według których podejmują decyzję o przyznaniu miejsc. Informację na ten temat możesz uzyskać kontaktując się lub odwiedzając stronę internetową swojego urzędu miasta.
Kryteria przyjęć, dla każdej szkoły, różnią się. Szkoły mogą dawać pierwszeństwo dzieciom, które:
 • posiadają rodzeństwo, które już uczęszcza do danej szkoły,
 • mieszkają w pobliżu szkoły, do której aplikują,
 • są danego wyznania (szkoły wyznaniowe),
 • otrzymały dobry wynik w trakcie egzaminu wstępnego (jeśli taki jest wymagany).Aplikowanie o miejsce w szkole
Nawet jeśli Twoje dziecko, w obecnej chwili, uczęszcza do szkoły podstawowej lub przedszkola, połączonego ze szkołą, w której chcesz się starać o miejsce, nie będziesz brany pod uwagę, dopóki nie złożysz aplikacji.
Składanie wniosku o miejsce w szkole podstawowej (dzieci w wieku: 4/5-11/12 lat), pisemnie lub online (tylko na terenie Anglii)
Składanie wniosku o miejsce w szkole średniej (dzieci w wieku: 11/12-16/18 lat), pisemnie lub online (tylko na terenie Anglii)


Uwaga! Szkoły prywatne mają swoje własne procedury przyjęć. Jeśli chcesz posłać swoje dziecko do szkoły prywatnej, aplikuj bezpośrednio do szkoły.

Terminy składania podań

Terminy składania podań różnią się w zależności od regionu. Jednak zazwyczaj data początkowa jest datą rozpoczęcia się roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym twoje dziecko powinno rozpocząć naukę w szkole.
Ostateczny termin składania podań dla wszystkich regionów to:
 • 15 stycznia dla szkoły podstawowej
 • 31 października dla szkoły średniej

Proces składania podań
W trakcie wypełniania formularza aplikacyjnego, online czy pisemnie, zostaniesz poproszony o  wymienienie szkół, którymi jesteś zainteresowany w kolejności preferencji (szkołę, którą jesteś najbardziej zainteresowany umieszczasz jako pierwszą)
Możesz aplikować o miejsce w przynajmniej w 3 szkołach. Formę papierową aplikacji uzyskasz w swoim urzędzie miasta.

Co to jest UID?
UID (Unique Identifier) to unikalny kod, który umożliwia identyfikację składanej aplikacji. Zostaniesz poproszony o jego podanie w trakcie wypełniania aplikacji o miejsce w szkole. List z UID powinieneś otrzymać pocztą. Jeśli takiego listu nie otrzymałeś, w aplikacji zaznaczasz opcję 'No UID'.

Potwierdzenie otrzymania miejsca w szkole
O wynikach procesu aplikacji dowiesz się:
- w przypadku szkoły podstawowej - daty ogłoszenia wyników różnią się w zależności od regionu
- w przypadku szkoły średniej - pisemne potwierdzenie otrzymasz 1 marcaApelacja od decyzji councilu
Wszystkie dzieci mają prawo uczęszczać do szkoły podstawowej czy średniej. Jeśli twoje dziecko nie otrzymało miejsca, zostaniesz poinformowany, które szkoły posiadają jeszcze wolne miejsca. Decyzję o przyznaniu miejsca w szkole otrzymasz pisemnie. Możesz odwołać się od decyzji. Informacja o tym, w jaki sposób to zrobić, dołączona zostanie do decyzji.
Uwaga! Jeśli odwołujesz się od odmowy przyznania miejsca w kilku szkołach, musisz sporządzić kilka apelacji.

Apelacje dotyczące klas nauczania początkowego
Dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat klasy są limitowane do 30 miejsc. Twoje odwołanie może nie być brane pod uwagę, jeśli wszystkie miejsca są już zajęte.
Jednak możesz odwoływać się, jeśli twoje dziecko miało szansę na otrzymanie miejsca. Twoje odwołanie może zostać rozpatrzone pozytywnie, w jednym z następujących przypadków:
 • proces przyznawania miejsc nie przebiegał zgodnie z regulaminem,
 • kryteria przyjęć nie są zgodne z Kodeksem Przyjęć do Szkoły (School Admissions Code),
 • decyzja o odmowie miejsca nie była uzasadniona.

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu apelacji? Skontaktuj się z Coram Children’s Legal Centre
Apelacja powinna być rozpatrzona w ciągu 40 dni od upływu terminu na złożenie odwołania.


Czytaj więcej:
Witaj droga szkoło czyli jak uporać się ze szkolnymi wydatkami

Źródło: gov.uk

Znalazłeś przydatną informację? Podziel się!