Żadnych sensacji i spekulacji! Tylko fakty!

NIN - National Insurance Number czyli Numer Ubezpieczenia Społecznego

Posiadanie numeru NIN jest obowiązkiem każdego, kto podejmuje pracę w Wielkiej Brytanii. Jest to jedna z pierwszych formalności, którą należy załatwić zaraz po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. Numer ten potwierdza rejestrację w brytyjskim systemie podatkowym i ubezpieczeń społecznych. Jest on odpowiednikiem polskiego numeru NIP.
Posiadanie numeru NIN leży w Twoim interesie, ponieważ umożliwia prawidłowe odprowadzanie składek na konto przyszłej emerytury oraz korzystanie z przysługujących przywilejów.
Do uzyskania NIN zobowiązani są ci wszyscy, którzy:
 • rozpoczęli lub mają zamiar rozpocząć pracę,
 • samozatrudnieni,
 • chcą dobrowolnie płacić składkę NIN,
 • występują o zasiłki i pożyczki społeczne.

Podsumowując: każdy, kto przyjażdża do UK w celu innym niż wakacje, powinien złożyć wniosek o przyznanie Natioanl Insurance Number.
Jeśli mieszkałeś w Wielkiej Brytanii przed ukończeniem 16. roku życia, a twoi rodzice/opiekunowie otrzymują Child Benefit na twoje nazwisko, numer NI powinieneś otrzymać automatycznie tuż przed 16-tymi urodzinami.

Czym jest National Insurance Number?
Twój numer ubezpieczenia społecznego jest numerem twojego osobistego konta. Każdy numer jest unikalny i przypisywany danej osobie na całe życie. Daje on tobie pewność, że składki ubezpieczenia społecznego i podatek, który płacisz, są prawidłowo zapisane na twoje konto.
Numeru tego używasz także jako numer referencyjnego w korespondencji z Department for Work and Pensions, HM Revenue & Customs (HMRC) i twoim lokalnym urzędem miasta (city council), a także z Student Loans Company, jeśli ubiegasz się o pożyczkę studencką.
Numer NI podajesz również przy zakładaniu Individual Savings Account (ISA).
Każdy numer National Insurance jest inny. Składa się on z liter i cyfr np: QQ 12 34 56 A.

Kiedy i jak złożyć wniosek o NIN?
Powinieneś złożyć wniosek w następujących przypadkach:
 • aplikujesz (lub twój partner aplikuje) o benefity lub/i tax credits,
 • rozpoczynasz pracę lub zakładasz działalność gospodarczą,
 • aplikujesz o pożyczkę studencką (student loan).
Według prawa numer NIN nie jest wymagany w momencie rozpoczęcia pracy (możesz ubiegać się o niego tuż po podpisaniu umowy o pracę). Jednak doświadczenie pokazuje, iż pracodawcy preferują osoby, które posiadają już numer ubezpieczenia społecznego.
Ta sama sytuacja dotyczy ubiegania się o zasiłki i pożyczki - numer NIN możesz otrzymać w ramach procesu aplikowania o benefit. Może to jednak wydłużyć czas rozpatrywania wniosku.

Aby złożyć wniosek o National Insurance Number zadzwoń do Jobcentre Plus pod numer telefonu 0845 600 0643. Linia telefoniczna jest otwarta w godzinach 8.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku. Aby uniknąć oczekiwania, najlepiej zadzwonić przed godziną 9.00.
Jeśli obawiasz się rozmowy w języku angielskim, możesz poprosić o tłumacza. Jednak przebieg rozmowy nie jest skomplikowany. Zostaniesz poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania. W trakcie rozmowy zostanie wyznaczona także data spotkania w celu przedstawienia dokumentów tożsamości ('Evidence of identity' interview) w lokalnym Jobcentre Plus. Potwierdzenie miejsca i czasu spotkania, a także listę wymaganych dokumentów otrzymasz listownie. Jeśli masz problem z komunikowaniem się w języku angielskim, możesz poprosić, aby w trakcie wywiadu obecny był tłumacz (interpreter).


Jak wygląda proces aplikowania o NIN?
Podczas wywiadu w Jobcentre Plus możesz się spodziewać następujących pytań:
 • dlaczego potrzebujesz NIN?
 • skąd pochodzisz?
 • jaka jest twoja sytuacja osobista? (np. czy jesteś w związku małżeńskim? (przygotuj się na podanie dat), czy twój partner pracuje? gdzie mieszkasz? itp.)

Zostaniesz także poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości. Na spotkanie weź ze sobą dokumenty, które mogą potwierdzić twoją tożsamość i adres zamieszkania (zazwyczaj wymagane są przynajmniej dwa, w tym jeden potwierdzający twój adres zamieszkania).
Dokumenty tożsamości:
 • paszport (passport) lub/i dowód osobisty (ID),
 • akt urodzenia (birth certificate),
 • akt małżeństwa (marriage certificate),
 • prawo jazdy (driving licence)
Dokumenty potwierdzające adres zamieszkania:
 • umowa najmu,
 • rachunki za gaz, prąd, wodę,
 • wyciąg z konta bankowego
A także inne dokumenty potwierdzające edukację, pracę lub samozatrudnienie w Wielkiej Brytanii.

Uwaga! dokumenty muszą byc oryginałami, kopie nie są uznawane!


Podczas spotkania zostanie wypełniony wniosek o przyznanie NIN, będziesz poproszony o jego podpisanie.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, informację o tym, jaki jest twój numer NI, otrzymasz listownie. Także listownie, w ciągu 8 tygodni od otrzymania numeru NIN, otrzymasz plastikową kartę z wybitym numerem NI. Karta ta nie jest dowodem tożsamości, ma ona jedynie chrakter informacyjny.
Uwaga! Od 10 września 2010 r. nie są już wydawane duplikaty zagubionych kart.

Jak tylko otrzymasz NIN, powinieneś poinformować o tym swojego pracodawcę lub/i urząd, w którym złożyłeś wniosek o benefit/pożyczkę.

Uwaga! Aby zapobiec kradzieży tożsamości, nie dziel się informacją o swoim numerze NI z osobami trzecimi.Źródło:  Direct.gov.uk

Znalazłeś przydatną informację? Podziel się!