Żadnych sensacji i spekulacji! Tylko fakty!

Personal Independence Payment. Nowy benefit dla osób niepełnosprawnych

W kwietniu 2013 roku nowy benefit, Personal Independence Payment, zastąpi Disability Living Allowance (DLA) dla osób niepełnosprawnych w wieku od 16 do 64 lat. Personal Independence Payment jest płatnością, która nie zależy od twojego dochodu, nie podlega opodatkowaniu i którą możesz wykorzystać na wybrany przez siebie cel. 
Czym jest Personal Independance Payment?
Personal Independence Payment jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych w wieku od 16 do 64 lat (czyli w wieku produkcyjnym), które składają wniosek po raz pierwszy.
Uprawnienie do Personal Independence Payment nie jest oparte na twojej niepełnosprawności, ale na pomocy, jakiej możesz potrzebować ze względu na twój stan zdrowia lub niepełnosprawność. Pod uwagę brane są twoje osobiste warunki oraz stopień w jakim twój stan lub niepełnospraność mają wpływ na twoje samodzielne funkcjonowanie. Płatność ta nie zależy od środków finansowych jakie posiadasz, więc twój dochód i oszczędności nie mają wpływu na twoje uprawnienie do Personal Independence Payment. Wniosek możesz złożyć bez względu na to czy pracujesz czy nie.
Dodatek ten nie podlega opodatkowaniu i możesz go wydać na dowolny cel.

Jeśli obecnie otrzymujesz Disability Living Allowance
Osoby poniżej 16. roku życia
Nie ma żadnej zmiany dla dzieci w wieku do 16. roku życia - nadal będą one otrzymywały Disability Living Allowance.
Osoby w wieku od 16 do 64 lat
W latach 2013 - 2016, Personal Independence Payment zastąpi Disability Living Allowance dla każdej osoby w wieku produkcyjnym, nawet jeśli zasiłek został jej przyznany na czas nieokreślony (indefinite award) lub na stałe ( lifetime award). Wiek produkcyjny oznacza wiek osoby na dzień, w którym Personal Independence Payment zostaje wprowadzona.
Jeśli kwalifikujesz się do otrzymywania Personal Independence Payment musisz złożyć nowy wniosek. Department for Work and Pensions (DWP) powiadomi cię listownie między 2013 i 2016 r. kiedy i jak możesz aplikować. Do tego czasu nie musisz nic zmieniać, DWP skontaktuje się z tobą, aby powiadomić cię o terminie zaprzestania wypłat Disability Living Allowance.
Uprawnienie do Personal Independence Payment nie będzie jednak przyznawane automatyczne. Będzie ono oparte na twoich osobistych warunkach i wpływie twojego stanu zdrowia lub niepełnosprawności na możliwość samodzielnego funkcjonowania. Prawo do otrzymywania tego dodatku nie będzie zależało od twojego stanu zdrowia czy stopnia niepełnosprawności, którą posiadasz.
Jedynym wyjątkiem są osoby śmiertelnie chore, które nie będą żyły dłużej niż sześć miesięcy.
Wysokość płatności Personal Independence Payment może się różnić od Disability Living Allowance. Płatność ta może również nie zostać przyznana w ogóle.
Osoby w wieku powyżej 65. roku życia
Jeśli ukończysz 65. rok życia w dniu wprowadzenia Personal Independence Payment, nadal będziesz otrzymywał Disability Living Allowance. Nie musisz aplikować o Personal Independence Payment.

Przyczyny wprowadzenia zmian
Zastąpienie zasiłku Disability Living Allowance płatnością Personal Independence Payment oznacza, że każda osoba niepełnosprawna otrzyma odpowiednie wsparcie w samodzielnym funkcjonowaniu. Personal Independence Payment weźmie pod uwagę wpływ niepełnosprawności w lepszy sposób niż to robi Disability Living Allowance, oceniając wszystkie warunki sprawiedliwie.
Oznacza to, iż osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym, upośledzone intelektualnie, poznawczo i rozwojowo będą lepiej ocenieni  - wraz z osobami niepełnosprawnymi fizycznie. Wpływ ich osobistych warunków także zostanie wzięty pod uwagę w bardziej uczciwy sposób.
Nowy benefit pozwala także z czasem osobom niepełnosprawnym zostać ponownie ocenionymi, aby upewnić się, że otrzymują one właściwe wsparcie, gdy ich potrzeby zmienią się.

Najczęściej zadawane pytaniaŹródło: Direct.gov.uk, DWP.gov.uk 

Znalazłeś przydatną informację? Podziel się!