Żadnych sensacji i spekulacji! Tylko fakty!

EURES - Europejski Portal Mobilności Zawodowej

Masz problem ze znalezieniem pracy w Polsce? Zastanawiasz się nad wyjazdem w celach zarobkowych za granicę, ale nie wiesz, który z krajów europejskich wybrać jako cel swojej podróży? Podjąłeś już decyzję o wyjeździe, ale nie wiesz czego się spodziewać po przyjeździe do obcego kraju? Boisz się, że zostaniesz oszukany przez przyszłego pracodawcę, ponieważ nie znasz prawa, jakie obowiązuje w pozostałych krajach europejskich? A może chciałbyś rozpocząć edukację za granicą, ale nie wiesz gdzie szukać informacji na ten temat? Pomocy i porady sukaj na portalu EURES.


what where
job title, keywords or company
city, state or zip

jobs by job search

Czym jest EURES?
EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii.
Sieć EURES tworzą w praktyce przedstawiciele ministerstw właściwych ds. pracy, centralnych, a także regionalnych i lokalnych urzędów pracy oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników poprzez:
  • międzynarodowe pośrednictwo pracy,
  • informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich,
  • identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności.

Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

Nazwa EURES jest skrótem i powstała z angielskiej nazwy EURopean Employment Services, określającej Europejskie Służby Zatrudnienia.

EURES stwarza szczególne warunki do współpracy w regionach przygranicznych. W ramach EURES działa ponad 20 partnerstw transgranicznych EURES-T, więcej.

Kadra EURES
Realizacją zadań w ramach sieci EURES w poszczególnych krajach zajmują się doradcy EURES, których liczba w EOG wynosi około 900 osób. Doradcy EURES są wspomagani w realizacji zadań przez asystentów EURES. Więcej informacji o kadrze EURES znajdziesz tutaj.

Europejski Portal Mobilności Zawodowej - www.eures.europa.eu

Sieć EURES wspiera specjalny portal internetowy Komisji Europejskiej www.eures.europa.eu, który jest źródłem wiedzy na temat zagadnień związanych z poruszaniem się na europejskim rynku pracy.

Portal umożliwia osobom poszukującym pracy znalezienie zatrudnienia, a pracodawcom rekrutację pracowników. Użytkownicy portalu mogą skorzystać między innymi z:
  • bazy ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy,
  • bazy CV osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia za granicą,
  • bazy informacyjnej o warunkach życia i pracy w krajach członkowskich.

Szukaj informacji
Szukasz pracy w UE?

Chcesz wiedzieć więcej na temat warunków życia i pracy w krajach Europy?
Chcesz poznać możliwości nauki w krajach europejskich? kliknij tutajŹródło: EURES Polska, EURES

Znalazłeś przydatną informację? Podziel się!