Żadnych sensacji i spekulacji! Tylko fakty!

Tax credits: progi dochodowe i wysokości dopłat w nowym roku podatkowym 2015/2016

Na tę informację wielu z nas czekało z niecierpliwością. Znane już są
wysokości dopłat tax credits i progów dochodowych kwalifikujących do ich otrzymania. Zapoznaj się z poniższymi tabelami, aby dowiedzieć się czy przy obecnych zarobkach kwalifikujesz się do otrzymywania tax credits i jakich płatności możesz się spodziewać.UWAGA! w przypadku związków partnerskich/małżeńskich brany pod uwagę jest łączny dochód obojga. Dochód jest twoim/waszym przychodem brutto (przed potrąceniem podatku i składek).


Pracujesz, ale nie masz dzieci
Poniższe tabele zawierają informacje na temat tax credits, które możesz otrzymać jeśli jesteś singlem w wieku 25 lat i więcej i pracujesz 16 godzin tygodniowo lub więcej. Pokazują one wysokość dopłat, jakie możesz otrzymać w ciągu obecnego roku podatkowego (6 kwietnia 2015 - 5 kwietnia 2016). Te tabele dotyczą również pracujących osób niepełnosprawnych, które są w związku partnerskim/małżeńskim.

Ty (albo twój partner) jesteś w wieku 25 lat lub więcej i nie jesteś niepełnosprawny

Roczny dochód (£) Singiel 25 lat lub więcej pracujący 30 lub więcej godzin tygodniowo Para (25 lat lub więcej) pracuje 30 lub więcej godzin tygodniowo
  9,850 1,370 3,380
 10,000  1,305 3,320
11,000    895 2,910
12,000     485  2,500
13,000      75 2,090
14,000      30 1,680
15,000      30 1,270
16,000      30    860
17,000      30    450
18,000      30      40

Jesteś singlem albo masz partnera/małżonka i osoba, która pracuje jest osobą niepełnosprawną

Roczny dochód (£) Singiel w wieku 16 lat lub więcej Para, jedno z was w wieku 16 lat lub więcej
pracuje 16 - 29 godzin tygodniowo pracuje 30 lub więcej godzin tygodniowo pracuje 16 - 29 godzin tygodniowo pracuje 30 lub więcej godzin tygodniowo
5,250 4,935 (mniej niż NMW) 6,950 (mniej niż NMW)
8,000 4,285 (mniej niż NMW) 6,300 (mniej niż NMW)
9,850 3,530 4,340 5,540 6,310
10,000 3,465 4,280 5,480 6,290
12,000 2,645 3,460 4,660 5,470
14,000 1,825 2,640 3,840 4,650
16,000 1,005 1,820 3,020 3,830
18,000    185 1,000 2,200 3,010
20,000      55    180 1,380 2,190
22,000      55      65    560 1,970
24,000      55      65      75    550
26,000      55      65      75      80

NMW - National Minimum Wage (Minimalne Wynagrodzenie Ustawowe)


Pracujesz poniżej 16 godzin tygodniowo i masz dzieci

Poniższa tabela zawiera informacje na temat tax credits, które możesz otrzymać jeśli jesteś singlem lub masz partnera/małżonka pracujesz/pracujecie mniej niż 16 godzin tygodniowo. Pokazuje ona wysokość dopłat, jakie możesz otrzymać w ciągu obecnego roku podatkowego (6 kwietnia 2015 - 5 kwietnia 2016).

Roczny dochód (£) Jedno dziecko Dwoje dzieci Troje dzieci
0 3,300 6,050 8,805
5,000 3,300 6,050 8,805
8,000 3,300 6,050 8,805
10,000 3,300 6,050 8,805
15,000 3,300 6,050 8,805
20,000 1,665 4,415 7,170
25,000 0 2,365 5,120
30,000 0    315 3,070
35,000 0 0 1,020
40,000 0 0 0Nie pracujesz ale masz dzieci
Poniższa tabela zawiera informacje na temat tax credits, które możesz otrzymać jeśli jesteś singlem/masz partnera lub małżonka, masz dzieci, ale nie pracujesz/pracujecie. Pokazuje ona wysokość dopłat, jakie możesz otrzymać w ciągu obecnego roku podatkowego (6 kwietnia 2015 - 5 kwietnia 2016).


Roczny dochód (£) Jedno dziecko Dwoje dzieci Troje dzieci
0 3,325 6,110 8,890
5,000 3,325 6,110 8,890
8,000 3,325 6,110 8,890
10,000 3,325 6,110 8,890
15,000 3,325 6,110 8,890
20,000 1,730 4,510 7,295
25,000      65 2,460 5,245
30,000      65    410 3,195
35,000      65      95 1,145
40,000      65      95    125Jak czytać tabele?
  • Odszukaj tabele, która dotyczy ciebie.
  • W pierwszej kolumnie odszukaj roczny poziom dochodu za poprzedni rok podatkowy (łączny dochód dla par). Na twój przychód składają się: dochód z pracy, benefity (np. contributions-based Jobseeker's Allowance) i inny przychód (np. odsetki od oszczędności) powyżej £300.

UWAGA! jeśli spodziewasz się spadku dochodu w tym roku podatkowym o więcej niż £2500, może obowiązywać ciebie niższy próg dochodowy. W tym przypadku: 
  1. zapisz swój niższy spodziewany dochód
  2. dodaj £2500 
  3. znajdź w tabeli poziom rocznego dochodu, który jest najbliższy twojemu wynikowi, np. twój dochód za ostani rok podatkowy wynosił £30000. Ale spodziewasz się, że w tym roku podatkowym (6/04/2012 - 5/04/2013) zarobisz £18000. Twój poziom dochodowy to £20000.
Czyli £18,000 + £2,500 = £20,500. Najbardziej zbliżonym poziomem w tabeli jest £20,000. 


  • Znajdź nagłówek w tabeli, który dotyczy ciebie.
  • Na przecięciu się wiersza i kolumny znajdziesz obowiązujące wysokości tax credits za obecny rok podatkowy.
Informacje zawarte w tabeli są jedynie wielkościami orientacyjnymi. Jeśli chcesz poznać dokładne wysokości dopłat tax credits, użyj kalkulatora HMRC.
Źródło: Gov.uk

Ostatnia aktualizacja: 15/05/2015

Czytaj więcej :
Tax Credits: zmiany od 6 kwietnia 2012 roku
Tax Credits czyli rządowe dopłaty dla osób o niskich dochodach
Jak odnowić wniosek o tax credits?
Znalazłeś przydatną informację? Podziel się!