Żadnych sensacji i spekulacji! Tylko fakty!

Tax Credits czyli rządowe dopłaty dla osób o niskich dochodach

Zasiłki, ulgi, dopłaty czy dodatki, jakkolwiek ich nie nazwiemy, tax credits to pomoc finansowa rządu skierowana do osób o niskich dochodach. Jeśli jesteś odpowiedzialny
za przynajmniej jedno dziecko lub młodą osobę (w wieku edukacyjnym, nawet do 20 roku życia), możesz kwalifikować się do otrzymywania Child Tax Credit. Jeśli zaś pracujesz, ale otrzymujesz niskie wynagrodzenie, możesz się kwalifikować do dopłat Working Tax Credit.
Możesz się także kwalifikować do otrzymywania obu rodzajów tax credit jednocześnie. Dodatki te nie są opodatkowane, co oznacza, że nie musisz ich wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Kto może otrzymywać dopłaty tax credits?
Jeśli masz dzieci, możesz otrzymać tax credits, ale nie musisz mieć dzieci, aby aplikować. Możesz również kwalifikować się, jeśli pracujesz i otrzymujesz niskie dochody.
Użyj kalkulatora, aby sprawdzić czy się kwalifikujesz

Który rodzaj tax credits możesz otrzymać?
Możesz otrzymać Child Tax Credit lub Working Tax Credit - lub oba rodzaje dofinansowania.

Working Tax Credit
Wysokość Working Tax Credit zależy od liczby przepracowanych przez ciebie godzin, za które otrzymujesz wynagrodzenie, lub za które spodziewasz się je otrzymać. Możesz aplikować o ten typ dopłaty jeśli jesteś pracownikiem lub jesteś samozatrudniony. Nieodpłatna praca nie uprawnia do otrzymywania Working Tax Credit.

Child Tax Credit
Child Tax Credit zostanie ci przyznany, jeśli jesteś odpowiedzialny za przynajmniej jedno dziecko lub młodą osobę, która mieszka z tobą. Nie musisz pracować, aby aplikować o Child Tax Credit.

Ile możesz otrzymać?
Wysokość dopłat tax credits zależy od następujących warunków:
 • liczby dzieci, które mieszkają z tobą,
 • czy mieszkasz z kimś jako para,
 • czy pracujesz i ile godzin,
 • czy płacisz za opiekę nad dzieckiem,
 • czy ty lub którekolwiek dziecko mieszkające z tobą jest/-eś niepełnosprawne/-y
Dopłaty zależą również od twoich przychodów. Im niższy twój dochód, tym wyższą dopłatę możesz otrzymać.

Użyj kalkulatora, aby sprawdzić ile możesz otrzymać

Aktualne progi dochodowe dla tax credits
To, czy kwalifikujesz sie do otrzymywania tax credits i w jakiej wysokości, zależy od twojej osobistej sytuacji. Dopłaty tax credits przysługują ci, jeśli twój roczny dochód nie przewyższa limitów wymienionych poniżej:

 • jeśli masz jedno dziecko - £26,100
 • jeśli masz dwoje dzieci - £32,900
 • jeśłi jesteś singlem, który nie ma dzieci - £13,000
 • jeśli masz partnera, ale nie masz dzieci -  £18,000
Powyższe limity obowiązują w obecnym roku podatkowym, czyli do 5 kwietnia 2016. Najprawdopodobniej nie otrzymasz dopłaty, jeśli twój dochód przewyższa te wartości. Należy jednak pamiętać, że:
 • te limity nie dotyczą wszystkich osób - np. jeśli masz więcej dzieci niż dwoje, płacisz za opiekę nad dzieckiem, jesteś niepełnosprawny, lub twoje dziecko jest niepełnosprawne - limit dochodowy ciebie obowiązujący może być wyższy,
 • musisz złożyć wniosek, aby otrzymać ostateczną odpowiedź, ile możesz otrzymać.
Co zaliczamy jako przychód?
Kryterium dochodowym jest twój przychód przed opodatkowaniem i odliczeniem składek National Insurance. Kiedy składasz wniosek po raz pierwszy, zostanie uwzględniony twój dochód za rok poprzedni tj. za rok podatkowy 6 kwietnia 2014 - 5 kwietnia 2015. Jeśli mieszkasz z partnerem, pod uwagę wzięty zostanie wasz wspólny dochód.
Jako dochód liczy się twoje wynagrodzenie za pracę oraz zasiłki tzw. state benefits (Bereavement Allowance, Carer's Allowance, Incapacity Benefit płatny po 28. tygodniu, contribution-based Employment and Support Allowance, contribution-based Jobseeker’s Allowance). Także dodatkowy przychód (other income) jest brany pod uwagę - odsetki od oszczędności, emerytury (State Pension, Industrial Death Benefit, Widowed Mother's Allowance, Widowed Parent's Allowance, Widow's Pension) lub dochód z nieruchomości, ale tylko w przypadku, gdy całkowita kwota przekraczała £300 za rok.

Czego nie zaliczamy jako przychód?
Oszczędności, które posiadasz, nie mają wpływu na tax credits.
We wniosku o tax credits nie uwzględniasz benefitów, które nie podlegają opodatkowaniu, czyli:

 • Child Benefit
 • Attendance Allowance
 • Disability Living Allowance
 • Housing Benefit
 • Council Tax Benefit
 • Maintenance Payments (alimenty)
 • Students Loans i Students Grants (oprócz Adult Dependants’ Grant lub jakikolwiek dependants’ grant w Szkocji)
 • dochód twojego dziecka, chyba że jest on opodatkowany

Benefity wypłacane za granicą
Jeśli otrzymujesz świadczenia socjalne wypłacane przez inny kraj niż UK, tj. związane ze statusem 'bezrobotny' lub na dziecko, powinieneś uwzględnić to w aplikacji.
Jeśli zasiłek, który otrzymujesz jest liczony jako przychód, wpisujesz go w rubrykę 'other income'. Zasiłki zaliczane do tej grupy zazwyczaj są związane ze śmiercią kogoś bliskiego lub brakiem zatrudnienia.
Jeśli zasiłek, który otrzymujesz jest zasiłkiem rodzinnym, nie wpisujesz go w formularzu, lecz dołączasz informację o nim.

Jak działają dopłaty tax credits?
Zazwyczaj musisz złożyć wspólny wniosek (joint claim) o tax credits, jeśli:
 • jesteś żonaty/zamężna
 • jesteś w związku partnerskim
 • żyjesz z kimś, jakbyś był/-a żonaty/zamężna lub w związku partnerskim.
Samodzielny wniosek (single claim) składasz tylko wówczas, gdy nie przynależysz do żadnej z powyższych grup.

Tax credits są wypłacane bezpośrednio na twoje konto bankowe, konto w building society, konto Post Office® lub konto National Savings, jeśli akceptuje wpłaty bezpośrednie Direct Payment. Płatności dokonywane są co tydzień lub co 4 tygodnie.

Kto otrzymuje płatność?
Jeśli oboje pracujecie i oboje kwalifikujecie się, by otrzymywać Working Tax Credit, możecie zdecydować, które z was będzie otrzymywało dopłaty.
Pary wnioskujące o Child Tax Credit muszą zdecydować kto jest głównym opiekunem dziecka (main carer). Jeśli ty jesteś głównym opiekunem dziecka, pieniądze będą wypłacane tobie.

W jaki sposób naliczane są dopłaty?
Jeśli po raz pierwszy ubiegasz się o tax credits (new claim) dopłaty zostaną naliczone od dnia, w którym składasz wniosek, do końca obecnego roku podatkowego. Przykład: jeśli składasz wniosek 15 maja 2015, dopłaty będą naliczone od tej daty do 5 kwietnia 2016 roku. Wnioski mogą być rozpatrywane wstecz do 1 miesiąca - czasami dalej - od daty, kiedy to Tax Credit Office otrzymało twój wniosek.Odnowienie wniosku
Każdego roku między kwietniem a czerwcem Tax Credit Office wyśle do ciebie Renewal Pack, czyli prośbę o:

 • sprawdzenie informacji, które posiadają na temat twojej osobistej sytuacji,
 • potwierdzenie wysokości dochodu, który otrzymałeś w roku podatkowym, który właśnie się zakończył.
Termin 'odnowienia' wniosku upływa 31 lipca.

Dlaczego musisz 'odnawiać' wniosek?
Musisz 'odnowić' wniosek, aby upewnić się, że otrzymujesz odpowiednią wielkość dofinansowania. 'Odnowienie' wniosku pozwala także Tax Credit Office naliczyć właściwą kwotę dopłat na rok następny.
Czasami zdarza się, że Tax Credit Office wypłaci tobie za dużo lub za mało. W tej sytuacji Tax Credit Office pomniejszy lub powiększy wielkość dopłat w następnym roku o odpowiednią kwotę. Wypłacone kwoty do momentu 'odnowienia' wniosku są przejściowe (temporary) lub tymczasowe (provisional). Jeśli nie 'odnowisz' wniosku, możesz zostać poproszony o ich spłatę.

Zmiany w pracy i domu
Zmiany w twoim życiu tj. nowa praca, rozstanie z partnerem, narodziny dziecka mogą mieć wpływ na wielkość dopłat tax credit.
Skontaktuj się z Tax Credit Office tak szybko jak to możliwe, aby poinformować o zmianach. Aby to zrobić, możesz zadzwonić lub napisać.

Dane kontaktowe do biura Tax Credit Office znajdziesz tutaj


Źródło: Gov.uk

Ostatnia aktualizacja: 15/05/2015

Czytaj więcej :
Tax Credits: zmiany od 6 kwietnia 2012 roku
Tax Credits: progi dochodowe i wysokości dopłat w nowym roku podatkowym 2015/2016
Jak odnowić wniosek o tax credits?Znalazłeś przydatną informację? Podziel się!