Żadnych sensacji i spekulacji! Tylko fakty!

Tuition Fee Loan czyli pożyczka dla studentów

Studiujesz w Anglii? Sprawdź czy możesz ubiegać się o pomoc finansową na pokrycie kosztów nauki w roku akademickim 2012/2013.
Jaki rodzaj pomocy możesz otrzymać?
W zależności od twoich warunków, możesz ubiegać się o:
 • pomoc w pokryciu kosztów czesnego (Tuition Fee Loan),
 • pomoc w pokryciu kosztów czesnego (Tuition Fee Loan) oraz dodatkową pomoc finansową, np. pokrycie kosztów utrzymania

  Kto się kwalifikuje?
  Aby otrzymać pożyczkę Tuition Fee Loan musisz spełniać następujące warunki:
  • jesteś obywatelem UE, lub członkiem rodziny obywatela UE,
  • podjąłeś kurs, który kwalifikuje Cię do otrzymania świadczenia.
   Jak aplikować?
  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy przed upływem terminu, czyli do 9 m-cy od rozpoczęcia roku akademickiego,
  2. Prześlij formularz zgłoszeniowy do Student Finances Services European Team (Student Loans Company, PO Box 89, Darlington, County Durham, England, DL1 9AZ),
  3. Jeśli wymagane, załącz wszelkie wymagane dokumenty, np. dowód tożsamości.
  Jeśli twój kurs rozpoczyna się po 1 września 2012 roku o pożyczkę możesz aplikować od kwietnia 2012 roku. Jeśli jednak twój kurs rozpoczyna się w cześniej, możesz aplikować już teraz.

  Aby otrzymać pożyczkę Tuition Fee Loan oraz dodatkową pomoc finansową na pokrycie kosztów utrzymania musisz spełniać następujące warunki:
  • jesteś obywatelem UE, lub członkiem rodziny obywatela UE,
  • mieszkałeś w Wielkiej Brytanii przez okres 3 lat lub dłużej przed rozpoczęciem kursu,
  • będziesz mieszkał w Wielkiej Brytanii w pierwszym dniu roku akademickiego, w którym rozpoczyna sie kurs,
  • zdobycie wykształcenia nie było głównym powodem ,dla którego zamieszkałeś w Wielkiej Brytanii (np. przyjechałeś tu w celach zarobkowych, lub dołączyłeś do członka rodziny, który tu pracuje),
  • podjąłeś kurs, który kwalifikuje Cię do otrzymania świadczenia.
  Jeśli kwalifikujesz się do tego poziomu pomocy, proces aplikacji jest inny. Aplikujesz w ten sam sposób jak studenci pochodzący z Anglii.

  Aplikację wypełniasz online, zakładając konto Student Finance England.
  1. Zaloguj się do konta i wypełnij formularz online,
  2. Wyślij wymagane dokumenty, tj. dowód tożsamości, dochody gospodarstwa domowego,
  3. Podpisz i odeślij deklarację, którą otrzymasz za pośrednictwem poczty.
  Kursy kwalifikujące cię do otrzymania pożyczki
  Twój kurs musi się odbywać w jednym z następujących miejsc:
  • brytyjski uniwersytet,
  • college, otrzymujący dofinansowanie od rządu,
  • prywatna instytucja oferująca wybrane kursy studiów wyższych (zapytaj na uczelni czy się kwalifikuje),
  • grupa szkół biorących udział w School-Centred Initial Teacher Training (SCITT) scheme.
  Ukończenie kursu powinno gwarantować zdobycie jednej z poniższych kwalifikacji:
  • degree (np. BA, BSc albo BEd) – możesz nie kwalifikować się, jeśli już takowy posiadasz,
  • foundation degree
  • Diploma of Higher Education (DipEd)
  • Higher National Diploma (HND)
  • Higher National Certificate (HNC)
  • Postgraduate Certificate in Education (PGCE)
  • Initial Teacher Training (ITT)
  Jeśli chcesz studiować studia podyplomowe (inna niż PGCE), zasady finansowania inne.

   Wysokość świadczenia
   Jeśli twój kurs rozpoczyna się w dniu 1 września 2012 roku możesz  uzyskać Tuition Fee Loan w wysokości do :

   •  £ 9.000 dla studentów studiów stacjonarnych , w tym studentów studiów stacjonarnych kształcenia na odległość
   • £ 6.750 dla studentów zaocznych
   • £ 6.000 dla studentów studiów stacjonarnych studiujących zatwierdzony kurs w prywatnym uniwersytecie lub college'u
   • £ 4.500 dla studentów zaocznych studiujących zatwierdzony kurs w prywatnym uniwersytecie lub college'u
   Intensywność kursu w niepełnym wymiarze (part-time) musi wynosić co najmniej 25 procent kursu w pełnym wymiarze godzin (full-time). Intensywność oznacza czas potrzebny do ukończenia kursu w niepełnym wymiarze godzin w porównaniu z odpowiednikiem w pełnym wymiarze godzin.
    
   Kiedy otrzymasz pieniądze?
   Studenci studiów stacjonarych uzyskają pożyczkę w dniu rozpoczęcia kursu. Studiujący w niepełnym wymiarze godzin otrzymają pieniądze wraz z rozpoczęciem kursu, nie wcześniej jednak niż 6 tygodni po odesłaniu podpisanej deklaracji.

   Pieniądze wpłacane są na twoje konto bankowe (dodatkowe koszty), z wyjątkiem kwoty uzyskanej na pokrycie czesnego, która wpłacana jest bezpośrdnio na konto uniwersytetu/collegu.

   Spłacanie pożyczki
   Pożyczkę, wraz z odsetkami, zaczynasz spłacać po ukończeniu kursu i w momencie gdy zaczynasz aarabiać więcej niż Ł21 000 rocznie.
   Nie musisz spłacać otrzymanych zasiłków (grants) i stypendiów (scholarships/bursaries).

   UWAGA! powyższa informacja dotyczy wyłącznie osób studiujących w Anglii, jeśli mieszkasz w Szkocji, Północnej Irlandii lub Walii  i chcesz aplikować o Tuition Fee Loan, skorzystaj z linków poniżej:
   Dla Szkocji: skontaktuj się z Student Awards agency
   Dla Irlandii Północnej i Walii: skontaktuj się z Student Finance Services European Team   ŹródłoDirect.gov.uk

   Znalazłeś przydatną informację? Podziel się!