Żadnych sensacji i spekulacji! Tylko fakty!

Tenancy deposit protection schemes gwarancją zwrotu depozytu

System Tenancy deposit protection (TDP) gwarantuje, że pieniądze wpłacone przez najemcę (jako depozyt) są bezpieczne. Dowiedz się na czym polega system TDP i w jaki sposób wynajmujący i najemca mogą z niego korzystać.

Są trzy systemy zaaprobowanych kont. Najprostszy z nich – system nadzorczy (custodial scheme) jest bezpłatny. W tym przypadku właściciel lub agencja deponują kaucję na początku okresu najmu (The Deposit Protection Service, tel. 0870 707 1707).
Pozostałe dwa systemy (systemy ubezpieczeniowe – insurance-based schemes) polegają na ubezpieczeniu zdeponowanego depozytu. Właściciel lub agencja zatrzymuje depozyt i odprowadza do systemu pewną kwotę, tym samym ubezpieczając się na wypadek nie zwrócenia najemcy należnej sumy.
Funkcjonują dwa systemy ubezpieczeniowe:
Jeżeli właściciel lokalu lub agent nie zdeponował kaucji w ramach zaaprobowanego konta, sprawę można skierować do  sądu. Sąd może nakazać zdeponowanie kaucji na zaaprobowanym koncie lub zwrócenie depozytu. Jeżeli nie nastąpi to w ciągu 14 dni, właściciel lub agencja mogą zostać zmuszeni do wypłacenia najemcy trzykrotnej równowartości kaucji.

Zgodnie z prawem landlord w ciągu 14 dni od otrzymania depozytu powinien dostarczyć najemcy:
  • informacje o zdeponowaniu kaucji,
  • dane kontaktowe zaaprobowanego konta,
  • dane kontaktowe właściciela (agenta wynajmującego lokal),
  • tryb starania się o zwrot depozytu,
  • informacje o celu w jakim pobierany jest depozyt,
  • informacje o postępowaniu w sprawach spornych.

Wypłacenie depozytu
Przy opuszczaniu mieszkania należy upewnić się, że lokal pozostaje w stanie w jakim został wynajęty a czynsz i inne opłaty są uregulowane. Następnie należy uzgodnić, jaka część depozytu zostanie zwrócona. Ustalona część kaucji powinna zostać zwrócona najemcy w ciągu 10 dni od opuszczenia lokalu. Jeżeli nie ma porozumienia co do wysokości zwracanej kaucji, o bezpłatną pomoc można się zwrócić do systemu kont, w którym zdeponowana jest kaucja. Depozyt zostaje w takim przypadku zatrzymany przez system, aż do czasu rozwiązania sporu.

Uwaga! Najemca ma obowiązek płacić czynsz. Nie ma prawa zatrzymywać go jako gwarancji zwrotu depozytu. W takiej sytuacji landlord może sądownie dochodzić swoich praw.

Zatrzymanie depozytu
Landlord (właściciel lokalu lub agencja) ma prawo zatrzymać część lub cały depozyt jedynie w wypadku, gdy jest w stanie udowodnić, że poniósł stratę finansową związaną z utratą (kradzież wyposażenia) lub
zniszczeniem mienia albo niezapłaconym czynszem. Jeżeli landlord informuje o zamiarze zatrzymania części depozytu, można poprosić go o uzasadnienie wysokości zatrzymanej sumy np. o przedstawienie rachunków lub przybliżonego kosztu naprawy/remontu, etc. Jeżeli jakiś sprzęt/mebel został zniszczony, landlord może zatrzymać jej równowartość, tzn. jeżeli zniszczeniu uległ kilkuletni telewizor, właściciel nie może wycenić go jak najnowszy model. Jeżeli najemca wyprowadzi się z lokalu bez płacenia czynszu, landlord ma prawo
odliczyć tę sumę od kwoty depozytu. Jeżeli kaucja nie wystarcza na pokrycie zadłużenia, ma on prawo wnieść sprawę do sądu.


Więcej informacji na ten temat uzyskasz na stronach: Shelter i Direct.gov.uk , a także stronie internetowej twojej Rady Miejskiej (City Council)  Źródło: Direct.gov.uk


Czytaj również:
Tenancy agreement czyli umowa najmu
Jak szukać pokoju/mieszkania w Wielkiej Brytanii

Znalazłeś przydatną informację? Podziel się!